Home / Beginpagina


 

Welkom op de website van K.R.Training.

 

K.R.Training is gespecialiseerd in opleidingen en oefeningen op het gebied van de Bedrijfshulpverlening.

Op deze site vindt u informatie over BHV opleidingen maar ook kunt u bij ons terecht voor EHBO, AED, brandweeropleidingen en maatwerk.

 

Sinds 1994 is het Besluit Bedrijfshulpverlening van kracht.

Dit besluit verplicht de werkgever de bedrijfshulpverlening volgens de taakomschrijving van een Bedrijfshulpverlener te organiseren. Eind 1999 is de Arbo-wet ingrijpend herzien.

De uitwerking van de wettelijke voorschriften, onder meer op het gebied van bedrijfshulpverlening, is nu opgenomen in het Arbo besluit en de Arbo beleidsregels.

Op grond hiervan dient een werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners.

Deze werknemers hebben de taak om in een situatie van gevaar voor de veiligheid of gezondheid maatregelen te nemen die de schade zoveel mogelijk beperken.

De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.

 

K.R.Training is al sinds de invoering van het Besluit Bedrijfshulpverlening actief in het geven van cursussen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Naast een goede theoretische onderbouwing vinden wij het ook belangrijk dat de cursisten in de praktijk zo realistisch mogelijk oefenen.

Voor onze praktijkoefeningen maken wij dan ook gebruik van een uiterst moderne bluscontainer.

Hierin kunnen de meest voorkomende branden worden gesimuleerd.

Al onze instructeurs hebben jaren lange ervaring op brandweer gebied en in de ambulance hulpverlening en kunnen met vele praktijkvoorbeelden de lesstof aanvullen en verduidelijken.

 

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op.

                                                                                                                                                                                                   

 
Copyright 2005 by K.R. Training
Ontworpen door: Simplexxion Software solutions